Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
Méhészetünk
"Ekkép működnek a méhek, e parányi lények is, a természet törvényivel tanítván, mint tartson rendet egy népes királyság. Van egy királyuk és különböző munkásaik, kiknek némelyike, mint hivatalnok, otthon felvigyáz más, mint kereskedő, künn ügyködik, más, mint vitéz, fullánkkal felfegyverezve. A nyári bársony bimbókon dulong s ragadmányát víg léptekkel viszi, a fejedelem királyi sátorába, ki fönségében sürgve nézi, mint építik zsongva a kőművesek az arany tetőket. A polgári rendek mint gyúrják mézöket, s miként tolongnak nehéz terhükkel a keskeny kapun szegény napszámosok, míg a komoly tekintetű bíró, rideg zúgással, halvány hóhérnak adja által a röst, ásító herét"

Shakespeare

A méhészet kikapcsolódás, egy olyan világ, ahová nem ér el nyüzsgő világunk zaja, ahol az ember és a természet harmóniája szükségszerű és magától értetődő.
Azt gondolom, joggal mondhatom, hogy nálunk családi hagyomány a méhészkedés, a méhek szeretete. Több generációs méhészkedésünk kezdete 1940-re tehető, amikor nagyapám egy alföldi parasztcsalád egyik lelkes fiataljaként elkezdett fekvőkaptárokkal méhészkedni. Nagyapám éveken keresztül egyik falubeli barátjával folytatott vándorméhészkedést; először lovaskocsival, vonattal, később teherautóval járták Magyarország különböző méhlegelőit.
A méhek ilyen mértékű szeretetét látva édesapám is nagyon fiatalon elkezdett a méhekkel foglalkozni kezdetben fekvőkaptárral, később tamaskó rendszerrel; ezáltal történt, hogy én teljesen beleszülettem a méhészkedésbe, amelyet szeretnék is folytatni az elkövetkezendő években, mivel mára életformává vált a méhekkel kialakult „szimbiózis”. Vallom, hogy a generációkon keresztül megszerzett szaktudás az egyik alapja egy sikeresen fejlődő és működő méhészetnek; amelyet nem könyvből, hanem családtól, méhésztársaktól és a gyakorlatból lehet megszerezni.
Családunk méhállományának nagyrésze 1974-ben az aszályos év következtében elpusztult, így a következő évben szinte az egész tevékenységet újra kellett kezdeni, újjá kellett építeni. Napjainkban méhészetünk alapja a különböző fészekméretű, de egységes mézterű állomány.
Édesapám 1983-ban vásárolta meg rakodó rendszeres konténerét, amellyel még ma is méhészkedik. Ezzel kezdődött meg az átállás a fekvőrendszerről a nagyboconádi és hunor rakodó rendszerre.
Eddig én is nagyboconádi rakodó kaptártípusban méhészkedtem,a 2011-es évtől kezdődően próbálkozom számomra új technológia,a középboconádi rakodó kaptárméret bevezetésével.
Édesapámmal közösen mi is vándorméhészkedést folytatunk követve a növénykultúrák virágzását.
Gyerekkorom óta egyre többet segítettem édesapám méhészetében, de csak néhány évvel ezelőtt döntöttem el, hogy főállású méhész legyek. 2003-ban beiratkoztam egy méhésztanfolyamra Kecskeméten, ahol a vizsgát sikeresen letettem. Kíváncsisággal és alázattal igyekszem tanulni a méhekről, a teljesen soha meg nem ismerhető „bogarakról” és varázslatos világukról. Céljaim elérése érdekében 2010 tavaszán benyújtottam pályázatomat a fiatal gazdálkodók induló támogatására, amelyet 2010 októberében meg is nyertem. Ezzel a sikeres pályázattal szeretném családi gazdálkodásunkat tovább növelni, bővíteni és fejleszteni.
Édesapám mezőgazdasági mérnökként szerzett biológiai tudását sikeresen ötvözi gyakorlati ismereteivel. Ennek köszönhetően legtöbbször sikerül mindent a legmegfelelőbb időben és módon elvégeznünk a méhekkel, ami a méhcsaládok szempontjából fél egészség.
A méhészetben számunkra a legfontosabb mindig a méhek egészsége és a családok népessége, amely egy-két technológiai segítséggel kiegészítve nagyon finom, természetes, sűrű, és minőségi mézet eredményez.
A különböző kaptárakban megtermelt mézek minősége között nagy különbség van, és nem igaz az a vásárlói mondás, "méz-méz, mind egyforma", hiszen külsőre sem az, hát még beltartalmilag. A szennyezésmentes környezet, az alkalmazott kaptártípus, a méhészeti technológia, az eszközök és a folyamatos modernizálás együttesen garantálják a termelt méz megbízható minőségét.
Célom, hogy a jövőben is kiváló minőségű, vegyszermentes mézet állítsak elő mind a nagykereskedők, mind a kiskereskedők számára. Ezzel gondoskodjam arról is, ha valaki szeretne, tudjon egészségesen táplálkozni.